KV17

make aarhus smile again alternativet aarhus

Kommunalvalg 2017

Alternativet Aarhus stiller op til KV17 for at sprede håb. Grønne håb om en kommune med plads til natur, biodiversitet og mennesker. Grønne håb om at der tænkes bæredygtigt i enhver forstand når der træffes beslutninger i kommunen.

Vi vil også sprede demokratiske håb. Håb, der giver alle i Aarhus kommune troen på og tilliden til at byrådet altid handler i borgernes bedste interesse, at man som borger bliver hørt af kommunen, når man har noget på hjerte, og at man som borger bliver mødt ligeværdigt og tillidsfuldt, når man har brug for sin kommune. Demokratisk håb om en kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag og demokratisk håb om at Aarhus vedbliver at være en kommune med positive, konstruktive debatter på tværs af partierne og i dialog med borgerne.

Vi går til valg på følgende punkter:

    • Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker. Og dermed også en bæredygtig udvikling af hele kommunen hvor både by, natur og infrastruktur styrkes alle steder.

    • Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, etnicitet eller overbevisninger, og en kommune, hvor alle bliver mødt værdigt og tillidsfuldt – især når livet er svært.

    • Vi ønsker at skabe rammerne for et frodigt erhvervsliv i Aarhus gennem en ambitiøs iværksætterpolitik, der gør det let og attraktivt at starte egen virksomhed i Aarhus, ved at styrke kulturlivet i Aarhus og bevare og styrke den store indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til de virksomheder, der mangler det.

    • Aarhus Kommune som eksperimentalzone hvor vi kan prøve store visioner for Danmark af lokalt og påbegynde arbejdet med fx kontanthjælp uden modkrav, indføring af nye, teknologiske løsninger uden tab af antallet af arbejdspladser, frisætning af kommunens medarbejdere gennem tillid til at de bedst ved hvordan de udfører deres arbejde.

Du kan læse endnu flere af vores visioner for Aarhus kommune i denne pdf.

aarhus ja tak